Πανθεσσαλική Οικογιορτή Βόλου

Ετήσια συνάντηση οικοπαραγωγών (καλλιεργητών,
μεταποιητών, χειροτεχνών, συλλεκτών)

Αίτηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής στην οικογιορτή.

>>> Ερωτηματολόγιο Συμμετοχής <<<